ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219
ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219

ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219
ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219

1/1

ASIA'S LEADING

     STRETCH FILM AND

     FOOD FILM PRODUCER

“Chúng tôi xuất khẩu màng bọc thực phẩm M Wrap và màng quấn pallet M Stretch khắp thế giới”

Video giới thiệu của công ty