ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219
ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219

ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219
ฟิล์มยืด เอ็ม เสตรชSML_16_219

1/1

ASIA'S LEADING

     STRETCH FILM AND

     FOOD FILM PRODUCER

"We export our food wrapping film,  M Wrap and pallet wrapping film, M Stretch to all over the world"

Let's get to know us